Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa chất gây nghiện
hút ma túy
(TBTCO) - Khoảng 275 triệu người trên thế giới trong độ tuổi từ 15 đến 64 dùng các chất gây nghiện bất hợp pháp ít nhất 1 lần trong năm 2016.
thịt nướng
(TBTCO) - Trước thông tin những món ăn đường phố Hà Nội có chất gây nghiện xôn xao trong dư luận thời gian qua, Bộ Y tế đã vào cuộc kiểm tra, xác minh và kết luận, đây là thông tin không có thật.