Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa chất lượng các kỳ họp quốc hội
dương trung quốc
(TBTCO) - "Các chất vấn bộ trưởng chỉ nên diễn ra giữa 2 kỳ họp khi có vấn đề nổi cộm của đời sống. Còn tại mỗi kỳ họp chỉ cần nêu một số vấn đề để Thủ tướng, Phó Thủ tướng Chính phủ đứng ra trả lời cùng một số bộ trưởng liên quan".