Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Chất lượng không khí
úng ngập
(TBTCO) - UBND TP. Hà Nội cho biết, từ tháng 1/2017, thành phố chính thức cung cấp trực tuyến thông tin về chỉ số quan trắc môi trường tự động trên Cổng giao tiếp điện tử của thành phố tại địa chỉ https//hanoi.gov.vn/quantracmoitruong.
tc
(TBTCO) - Việt Nam xếp thứ 170/178 quốc gia được xếp hạng, đứng trong số 10 quốc gia có không khí ô nhiễm nhất trên thế giới. Chất lượng không khí tại Việt Nam theo Bảng xếp hạng này thấp hơn nhiều so với một số quốc gia trong khu vực như Singapore, Brunei, Malaysia, Philippines, Indonesia.