Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Chất lượng không khí
kk
(TBTCO) - Để kiểm soát chất lượng không khí, Hà Nội sẽ đầu tư hơn 80 trạm quan trắc không khí, đất, nước. Đồng thời, buộc cơ sở có phát sinh chất thải quy mô lớn phải lắp đặt các trạm quan trắc tự động và truyền dẫn số liệu về Sở Tài nguyên và Môi trường để theo dõi, giám sát.
úng ngập
(TBTCO) - UBND TP. Hà Nội cho biết, từ tháng 1/2017, thành phố chính thức cung cấp trực tuyến thông tin về chỉ số quan trắc môi trường tự động trên Cổng giao tiếp điện tử của thành phố tại địa chỉ https//hanoi.gov.vn/quantracmoitruong.
tc
(TBTCO) - Việt Nam xếp thứ 170/178 quốc gia được xếp hạng, đứng trong số 10 quốc gia có không khí ô nhiễm nhất trên thế giới. Chất lượng không khí tại Việt Nam theo Bảng xếp hạng này thấp hơn nhiều so với một số quốc gia trong khu vực như Singapore, Brunei, Malaysia, Philippines, Indonesia.