Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Châu Âu cấm vận Nga
nga
(TBTCO) - Phó Thủ tướng Nga Arkady Dvorkovich vừa tuyên bố các biện pháp trừng phạt kinh tế mà châu Âu và Mỹ áp đặt lên Nga sẽ không tốt cho bất cứ bên nào cả.