Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa chế độ
vận động viên
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 86/2020/TT-BTC quy định chi tiết chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với huấn luyện viên thể thao thành tích cao, vận động viên thể thao thành tích cao.
quỹ HT
(TBTCO) - Quỹ Hỗ trợ phụ nữ phát triển tỉnh Ninh Thuận thành lập năm 2016 từ nguồn vốn Quỹ Phát triển kinh tế phụ nữ thuộc Dự án Hỗ trợ tam nông do Quỹ Phát triển Nông nghiệp quốc tế (IFAD) tài trợ.
dn ưu tiên
(TBTCO)- Công ty TNHH LG Electronics Việt Nam Hải Phòng, địa chỉ tại Khu công nghiệp Tràng Duệ, huyện An Dương, TP. Hải Phòng được hưởng các chế độ ưu tiên về thủ tục hải quan thêm thời gian là 3 năm kể từ đầu tháng 8/2020.
dvc
(TBTCVN) - Cùng với các dịch vụ công (DVC) đã cung cấp trên Cổng DVC quốc gia và Cổng giao dịch điện tử của ngành, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam mong muốn mang lại tiện ích, tạo thuận lợi, tiết kiệm thời gian, chi phí khi tham gia, thụ hưởng các chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.
kế toán, kiểm toán
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 39/2020/TT-BTC sửa đổi, bổ sung chế độ báo cáo tại một số thông tư trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập.
xh
(TBTCVN) - Theo một số chuyên gia, việc lựa chọn nhận hoặc không nhận bảo hiểm xã hội (BHXH) một lần sau một năm nghỉ việc không đơn giản chỉ là đáp ứng quyền của cá nhân người lao động (NLĐ).
báo cáo
(TBTCO) - Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 16/2020/TT-BTC quy định chế độ báo cáo thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài chính. Theo đó, các đơn vị phải ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện chế độ báo cáo, tiết kiệm về thời gian, chi phí cho các đối tượng thực hiện.
Chế độ làm việc cho giáo viên
(TBTCO) - Năm học 2019 - 2020 bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh Covid-19, do đó thời gian nghỉ hè của giáo viên sẽ được tính bắt đầu từ sau ngày kết thúc năm học (theo thời gian thực tế) đến ngày tựu trường năm học 2020 - 2021.
bảo hiểm tiền gửi
(TBTCO) - Trong hướng dẫn mới về chế độ tài chính đối với Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam, Bộ Tài chính đã bổ sung thêm quy định về xử lý tổn thất trong trường hợp cho vay đặc biệt đối với các tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt, cũng quy định về công bố thông tin doanh nghiệp.