Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa chế độ kế toán thuế nội địa
trang 6
(TBTCVN) - “Thực hiện chế độ kế toán thuế nội địa đã giúp cho hoạt động thu ngân sách của ngành Thuế được chuẩn hóa.
Áp dụng thí điểm chế độ kế toán thuế nội địa trong năm tài chính 2014
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định về việc áp dụng thí điểm chế độ kế toán thuế nội địa cho Tổng cục Thuế và các Cục Thuế, Chi cục Thuế đã được Tổng cục Thuế triển khai ứng dụng quản lý thuế tập trung. Thời gian áp dụng thí điểm trong năm tài chính 2014.