Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa chế độ thu
thu phí
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 217/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí xác minh giấy tờ, tài liệu theo cầu của cá nhân.
phi
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 171/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép quy hoạch.
hàng không
(TBTCO) - Bộ Tài chính đang lấy ý kiến về dự thảo thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực hàng không.
luky
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 65/2016/TT-BTC về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí hoạt động chứng khoán tại Sở Giao dịch chứng khoán (SGDCK), Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD).
Quốc lộ
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 45/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí tại Km 1064 + 730 quốc lộ 1, tỉnh Quảng Ngãi.
phà
(TBTCO) - Bộ Tài chính mới ban hành Thông tư số 154/2014/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí qua phà Đống Cao và phà Cồn Nhất, Quốc lộ 37B.
thu phí qua phà
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa hoàn tất và lấy ý kiến về dự thảo thông tư hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí qua phà Đồng Cao và phà Cồn Nhất, Quốc lộ 37B.
đường Quốc lộ 51
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 87/2014/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ các trạm thu phí đường Quốc lộ 51.
Phí kiểm định nồi hơi có công suất 75 tấn/giờ là 10.800.000 đồng
(TBTCO) - Thông tư 73/2014/TT-BTC quy định, mức phí kiểm định nồi hơi có công suất nhỏ hơn 01 tấn/giờ là 700.000 đồng/ thiết bị; Công suất từ trên 50 tấn/giờ đến 75 tấn/giờ là 10.800.000 đồng/ thiết bi.