Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Cương quyết có chế tài xử lý
(TBTCO) - Dù có chuyển biến tích cực, nhưng Thủ tướng yêu cầu phải giải ngân hết số vốn còn lại ở các bộ, các ngành, địa phương, nếu không làm thì cương quyết có chế tài xử lý đến nơi đến chốn.
cục-thuế-bắc-ninh.jpg
(TBTCO) - Để thu hồi các khoản tiền thuế doanh nghiệp còn nợ đọng vào ngân sách nhà nước, ngoài việc đôn đốc, Cục Thuế Bắc Ninh và các chi cục thuế trực thuộc ban hành hàng loạt các quyết định cưỡng chế tài khoản ngân hàng.
QH
(TBTCO) - Từ 15/8/2020, HĐND thành phố (TP) Hà Nội được điều chỉnh, quyết định một số khoản thu phí phù hợp với đặc điểm của TP, theo Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách tài chính đặc thù cho TP. Hà Nội vừa được Quốc hội thông qua sáng 19/6.
bộ trưởng
(TBTCO) - Tại dự thảo Nghị quyết của Quốc hội thí điểm một số cơ chế, chính sách tài chính - ngân sách đặc thù đối với Hà Nội, Chính phủ đề xuất cho Hà Nội cơ chế được quyết định một số khoản thu phí chưa được quy định trong Danh mục Luật Phí, lệ phí và ngân sách thành phố được hưởng 100%.
BT
(TBTCO) - Sáng 1/6, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã cho ý kiến về dự thảo nghị quyết của Quốc hội thí điểm một số cơ chế, chính sách tài chính ngân sách đặc thù đối với TP. Hà Nội.
TVQH
(TBTCO) - Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) nhất trí với đề xuất của Chính phủ về việc nâng mức dư nợ vay của ngân sách Thành phố (TP) Hà Nội lên tối đa 90% số thu ngân sách địa phương (NSĐP) được hưởng theo phân cấp và nằm trong tổng mức vay và bội chi ngân sách TP hàng năm do Quốc hội quyết định.
ptt
(TBTCO) - Tinh giản biên chế, tinh gọn bộ máy là giải pháp căn bản đi liền với hoàn thành các giải pháp tài chính, ngân sách, là nhiệm vụ có tính đột phá để thực hiện cải cách lương từ năm 2021.
thu nợ thuế
(TBTCO) - Ông Nguyễn Trung Kiên - Phó Chi cục trưởng Chi cục Thuế khu vực Tiên Du – Quế Võ (Bắc Ninh) cho biết, năm 2019, chi cục thu được 105,4 tỷ đồng tiền thuế nợ. Trong đó, thu nợ của năm 2018 chuyển sang là 18,9 tỷ đồng; thu nợ phát sinh trong năm 2019 là 86,5 tỷ đồng.
UNDP
(TBTCO) - Rất cần có cơ chế tài chính để dẫn vốn cho các công ty khởi nghiệp, GS.TS Nguyễn Quang Thuấn, Phó Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương, Thành viên Tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ đề xuất trong tham luận tại Hội nghị Thủ tướng với Doanh nghiệp 2019.