Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa chế tài xử phạt
MTAT
(TBTCO) - Sáng 22/10, Quốc hội đã nghe báo cáo giải trình, tiếp thu và thảo luận về dự án Luật Chứng khoán (sửa đổi). Một trong những đề xuất của đại biểu Quốc hội là cần bổ sung chế tài xử phạt vi phạm khác trong lĩnh vực chứng khoán, bên cạnh hình thức xử phạt bằng tiền mặt.
QH
(TBTCO) - Triển khai quyết liệt, đồng bộ để xử lý tình trạng "tín dụng đen", trong đó sớm hoàn thiện chế tài xử phạt. Đây là một trong những giải pháp được đề cập tại báo cáo thẩm tra của Ủy ban Kinh tế của Quốc hội trình bày tại phiên họp Quốc hội.
dữ liệu bảo hiểm xe cơ giới
(TBTCO) - Hệ thống cơ sở dữ liệu bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới đã đi vào hoạt động gần một năm và Bộ Tài chính cũng đã ban hành quy chế phân quyền quản trị, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu. Tuy nhiên, đến nay việc triển khai hệ thống dữ liệu vẫn còn nhiều bấp cập.
dien
(TBTCO) - Tham gia vào cơ chế xử lý các dự án điện đầu tư theo hình thức IPP và BOT chậm tiến độ, Bộ Tài chính đã đề nghị Bộ Công Thương báo cáo Chính phủ ban hành một Nghị quyết về điều hành, quản lý các dự án điện BOT, IPP trong giai đoạn hiện nay.
Anh Trường
(TBTCO) - Taxi Uber không có tính pháp lý để hoạt động chở khách như taxi thông thường bởi hoạt động kinh doanh taxi là loại hình kinh doanh có điều kiện, doanh nghiệp phải đăng ký kinh doanh, đóng thuế và chịu trách nhiệm về an toàn đối với người sử dụng.