Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa chênh lệch điểm
nộp hồ sơ
(TBTCO) - Một trong những điểm mới đáng chú ý nhất của quy chế thi trung học phổ thông quốc gia năm 2018 là điểm thi sẽ được được làm tròn đến hai chữ số thập phân thay vì làm tròn đến 0,25 như các năm trước.