Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa chết hàng loạt tại các trang trại
gau
(TBTCO) - Tổ chức Động vật châu Á (Animals Asia) cho biết cá thể gấu tại 3 trại nuôi nhốt tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh đang bị bỏ đói và chết hàng loạt trong thời gian ngắn.