Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa chi bảo vệ rừng
(TBTCO) - Liên Bộ Tài chính – Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa ban hành Thông tư số 80/2013/TTLT-BTC-BNN, hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện bảo vệ và phát triển rừng.