Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa chi cho giáo dục
tiền
(TBTCO) - Trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Vĩnh Phúc, Bộ Tài chính cho biết đã phân bổ kinh phí chi thường xuyên ngân sách nhà nước (NSNN) cho hoạt động giảng dạy và học tập của tỉnh này đảm bảo tối thiểu 18% theo quy định.
bo tai chinh
(TBTCO) - Đó là nội dung của Thông tư liên tịch 125/2014/TTLT-BTC-BGDĐT hướng dẫn nội dung, mức chi cho hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và thường xuyên mới được ban hành.