Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Chi cục dự trữ nhà nước Đồng Hới
(TBTCO) - Chi cục Dự trữ nhà nước (DTNN) Đồng Hới trực thuộc Cục DTNN khu vực Bình Trị Thiên, trên địa bàn thành phố Đồng Hới, Quảng Bình hiện đang khắc phục hậu quả cơn bão số 10 gây ra với chính mình.