Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Cái Mép đã chủ trì phối hợp với C74 Bộ Công An đã khám xét một container hàng nhập khẩu
tchq
(TBTCO) - Ngày 8/11, Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Cái Mép chủ trì phối hợp với C74 Bộ Công An khám xét một container hàng nhập khẩu phát hiện doanh nghiệp nhập khẩu cả quần áo đã qua sử dụng thuộc danh mục hàng cấm nhập khẩu.