Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Chi cục Hải quan Gia Thụy
HQHN
(TBTCO) - Chi cục Hải quan Gia Thụy, Hải quan Hà Nội đã ra Quyết định 238/QĐ-HQGT áp dụng biện pháp cưỡng chế dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu của Công ty cổ phần Phát triển thương mại và dịch vụ Tiến Đạt (DN Tiến Đạt).
Hải quan Gia Thụy
(TBTCO) - Năm 2017, Chi cục Hải quan Gia Thụy được giao chỉ tiêu thu thuế là 2.568 tỷ đồng, chỉ tiêu phấn đấu là 2.587 tỷ đồng. Hiện Chi cục đang tập trung một số biện pháp mang tính đột phá nhằm thu hút nguồn thu.
hải quan gia thụy
(TBTCO) - Tính đến 20/11, Cục Hải quan Hà Nội đã thu nộp ngân sách đạt 15.223 tỷ đồng, đạt 87% chỉ tiêu được giao. Với tốc thu hiện nay, đơn vị có khả năng hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách được giao là 17.500 tỷ đồng.
hải quan
(TBTCO) - Ngày 21/5, Cục Hải quan TP. Hà Nội đã tổ chức khai trương kho hàng không Gia Lâm và công bố quyết định thành lập và đi vào hoạt động Đội thủ tục hàng hóa xuất nhập khẩu (XNK) hàng không thuộc Chi cục Hải quan Gia Thụy.