Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa chi cục thuế Hưng Hà
Giao dịch 1 cua
(TBTCO) - Chi cục Thuế Hưng Hà (Thái Bình) cho biết, tính đến hết tháng 10/2013, tổng thu nội địa trên địa bàn đạt hơn 143,3 tỷ đồng, đạt 120,3% dự toán.