Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Chi cục Thuế Quận Cầu GiấyHà Nội
Cầu Giấy
(TBTCO) - Chi cục Thuế quận Cầu Giấy triển khai đồng bộ các biện pháp thu theo chỉ đạo của cục thuế, của quận, lập ra 3 đoàn kiểm tra, đôn đốc thu hồi nợ thuế và kết quả đã thu được hàng chục tỷ đồng tiền thuế nợ đọng...