Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Chi cục Thuế quận Thanh xuân
cục thuế hà nội
(TBTCO) - Thông tin từ Chi cục Thuế quận Thanh Xuân (Hà Nội) cho biết, do thực hiện quyết liệt các giải pháp thu hồi nợ thuế, nên số nợ thuế nợ đến 30/6/2018 giảm 27% so với thời điểm 31/12/2017. Kết quả trên đã góp phần giảm số tiền nợ thuế; phấn đấu đưa số nợ thuế không vượt quá 5% tổng thu NSNN.
Chi cục Thuế quận Thanh Xuân
(TBTCO) - Hầu hết các doanh nghiệp đều cảm thấy hài lòng với phần giải đáp thắc mắc của cán bộ thuế, tại hội nghị đối thoại chính sách thuế, do Chi cục Thuế quận Thanh Xuân (Hà Nội) tổ chức, với sự tham gia của hàng trăm doanh nghiệp trên địa bàn, do chi cục quản lý.