Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Chi cục Thuế TP. Hải Dương
Cục Thuế HD
(TBTCO) - Ông Vũ Thái Dương - Chi cục trưởng Chi cục Thuế TP. Hải Dương cho biết, công tác quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế là một trong những nhiệm vụ quan trọng, được chi cục thuế quan tâm và đẩy mạnh trong thời gian qua. Tuy nhiên, việc thu hồi nợ thuế rất khó khăn.