Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa chi đầu tư xây dựng cơ bản
KBNN
(TBTCO) - Kho bạc Nhà nước (KBNN) Thái Nguyên cho biết, từ đầu năm đến nay, đơn vị đã từ chối thanh toán 5 tỷ đồng cho cả chi thường xuyên và chi đầu tư xây dựng cơ bản.
KBH
(TBTCO) - Trong quá trình kiểm soát chi thường xuyên, KBNN Đà Nẵng đã phát hiện và từ chối thanh toán 3 món không đủ điều kiện, không đúng quy định, với tổng số tiền từ chối là 941 triệu đồng.
bac ninh
(TBTCO) - Theo báo cáo từ KBNN Bắc Ninh, trong tháng 5, KBNN Bắc Ninh đã thanh toán chi thường xuyên là 1.047 tỷ đồng, chi đầu tư xây dựng cơ bản là 99 tỷ đồng.
bac ninh
(TBTCO) - Trong tháng 4, cán bộ kho quỹ của Kho bạc Nhà nước Bắc Ninh đã trả lại 3 món tiền thừa cho khách hàng, với số tiền là 6,5 triệu đồng. Sau 4 tháng, đã có 15 món tiền thừa được cán bộ kho quỹ của đơn vị trả lại cho khách hàng, tổng số tiền là 37,6 triệu đồng.
KBNN từ chối thanh toán
(TBTCO) - Kho bạc Nhà nước (KBNN) cho biết, từ đầu năm đến nay, thông qua công tác kiểm soát chi, đơn vị đã từ chối thanh toán 3,2 tỷ đồng trong chi thường xuyên và 4 tỷ đồng trong đầu tư xây dựng cơ bản.
KBNN Vĩnh Long giải ngân
(TBTCO) - Báo cáo từ Kho bạc Nhà nước (KBNN) Vĩnh Long cho biết, trong tháng 4/2016, đơn vị đã thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản gần 133 tỷ đồng. Lũy kế từ đầu năm đến nay là trên 330 tỷ đồng, đạt 11,93% kế hoạch vốn.
Từ chối 3,6 tỷ dồng
(TBTCO) - 3,6 tỷ đồng là số tiền mà Kho bạc Nhà nước (KBNN) đã từ chối trong tháng 3/2016 ở cả lĩnh vực chi thường xuyên và chi đầu tư xây dựng cơ bản (XDCB).
KBNN
(TBTCO) - Báo cáo của Kho bạc Nhà nước KBNN cho biết, 10 tháng qua của năm 2015, thông qua công tác kiểm soát chi, các đơn vị thuộc hệ thống đã từ chối chi 88 tỷ đồng không đúng thủ tục...
kbnn tu choi chi
(TBTCO) - Đây là số tiền do Kho bạc nhà nước (KBNN) từ chối thanh toán thông qua kiểm soát chi thường xuyên và chi thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản (XDCB).