Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa chi ngân sách
KBNN
(TBTCO) - Báo cáo từ Kho bạc Nhà nước (KBNN) Yên Bái cho biết, năm 2016 mặc dù tình hình kinh tế thế giới và trong nước có nhiều diễn biến khó lường, ảnh hưởng trực tiếp đến nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước (NSNN), nhưng vượt qua khó khăn, đơn vị vẫn hoàn thành tốt các nhiệm vụ thu chi.
tài chính - ngân sách
(TBTCO) - Năm 2016, dù chịu không ít thách thức trong công tác thu, chi ngân sách nhà nước, nhưng nhờ sự chủ động, quyết liệt, nhiều địa phương đã hoàn thành tốt nhiệm vụ tài chính - ngân sách. Điển hình là Thủ đô Hà Nội và TP. HCM - hai đầu tàu kinh tế lớn nhất cả nước...
Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng tiếp xúc cử tri phường Phúc Thành
(TBTCVN) - Trong các buổi tiếp xúc cử tri tại tỉnh Ninh Bình, trước các ý kiến băn khoăn về vấn đề nợ công.
bct
(TBTCO) - Bộ Chính trị vừa ban hành Nghị quyết số 07-NQ/TW, ngày 18/11/2016 về chủ trương, giải pháp cơ cấu lại ngân sách nhà nước, quản lý nợ công để đảm bảo nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững.
Nghị quyết đề ra mục tiêu phấn đấu bảo đảm 20% tổng chi NSNN dành cho giáo dục, đào tạo
(TBTCVN) - Nghị quyết về Kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia giai đoạn 2016 – 2020 vừa được Quốc hội thông qua đặt mục tiêu tăng tổng thu ngân sách nhà nước (NSNN) 1,65 lần, giảm mạnh bội chi, điều chỉnh trần nợ Chính phủ.
Mục tiêu năm 2017, GDP tăng trưởng khoảng 6,7%
(TBTCVN) - Chiều 8/1/2016, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016 - 2020 với đa số phiếu tán thành. Nghị quyết đưa ra nhiều chỉ tiêu quan trọng cần đạt được vào năm 2020.
hạch toán bằng ngoại tệ
(TBTCO) - 1 USD = 22.003 đồng, là tỷ giá hạch toán giữa đồng Việt Nam với đôla Mỹ (USD) trong tháng 11/2016 vừa được Kho bạc Nhà nước (KBNN) thông báo tới các cơ quan tài chính, các đơn vị KBNN và các đơn vị thụ hưởng ngân sách nhà nước (NSNN).
định mức chi ngân sách năm 2017
(TBTCO) - Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 46/2016/QĐ-TTg ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2017.
Cơ cấu chi dịch chuyển theo hướng tăng chi đầu tư phát triển từ mức 20% lên 25 – 26% chi ngân sách.
(TBTCVN) - Bội chi bình quân 3,9% GDP, nợ công giảm dần còn khoảng 63,1% GDP vào năm 2020. Chi đầu tư phát triển khoảng 2 triệu tỷ đồng, điều chỉnh tăng lương và trợ cấp khoảng 7 - 8%/năm…