Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa chi ngân sách
giáo dục
(TBTCO) - Theo tính toán của Bộ Giáo dục và Đào tạo, hàng năm ngân sách nhà nước (NSNN) sẽ phải chi cho 4 chính sách mới (theo như quy định tại dự thảo Luật Giáo dục sửa đổi) dự kiến là 3.640 tỷ đồng.
Thu, chi NSNNN
(TBTCO) - Kho bạc Nhà nước (KBNN) vừa có thông báo tỷ giá hạch toán giữa đồng Việt Nam với các ngoại tệ khác áp dụng trong thu, chi ngân sách nhà nước bằng ngoại tệ thống nhất trên phạm vi toàn quốc trong tháng 4/2019.
yen nhat
(TBTCO) - Hạ viện Nhật Bản đã thông qua kế hoạch chi tiêu ngân sách ở mức kỷ lục 101.460 tỷ Yên (913 tỷ USD) cho năm tài khóa 2019, trong bối cảnh chi phí an sinh xã hội và ngân sách quốc phòng đều gia tăng.
hội đồng sáng kiến, thông tư số 03/2019/TT-BTC
(TBTCO) - Bộ Tài Chính vừa ban hành Thông tư 03/2019/TT-BTC quy định về nguồn kinh phí, nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước để thực hiện hoạt động sáng kiến. Theo đó, thông tư quy định không chi quá 500.000 đồng/buổi họp đối với Chủ tịch Hội đồng sáng kiến.
TT
(TBTCO) - Phát biểu tại Hội nghị tổng kết của ngành Tài chính diễn ra chiều 9/1, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ sự vui mừng với kết quả đạt được của ngành Tài chính cả nước và nêu rõ "Năm nay ngành đã hoàn thành toàn diện, vượt mức mọi mặt công tác mà Đảng, Nhà nước giao".
a tu phong
(TBTCO) - Năm nay, TP. Hồ Chí Minh được giao dự toán thu ngân sách nhà nước (NSNN) 399.125 tỷ đồng. Để hoàn thành nhiệm vụ này, lãnh đạo UBND TP. Hồ Chí Minh đã yêu cầu các ngành, các cấp triển khai 3 nhóm giải pháp trọng tâm với quyết tâm phấn đấu ở mức cao nhất.
KBNN
(TBTCO) - Kho bạc Nhà nước (KBNN) vừa có thông báo tỷ giá hạch toán giữa đồng Việt Nam với các ngoại tệ khác áp dụng trong thu, chi ngân sách nhà nước bằng ngoại tệ thống nhất trên phạm vi toàn quốc trong tháng 1/2019.
tiền
(TBTCO) - Việc xử lý chuyển nguồn ngân sách cuối năm 2018 sang năm 2019 và các năm sau được các bộ, ngành, địa phương đặc biệt quan tâm. Bộ Tài chính mới có hướng dẫn về vấn đề này.
toàn cảnh hội thảo
(TBTCO) - Có rất nhiều bên liên quan (đặc biệt các bộ) tham gia vào quá trình phân bổ ngân sách cho các trường đại học. Điều này làm quá trình phân bổ ngân sách trở nên quá phức tạp, đồng thời làm cho quản lý tài chính của GDĐH trở nên manh mún...