Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa chi ngan sach
biến đổi khí hậu
(TBTCO) - Theo thống kê của Bộ Tài chính, chi cho bảo vệ môi trường (BVMT) giai đoạn 2012 - 2016 là khoảng 131.857 tỷ đồng, trong đó có chi thường xuyên cho BVMT, chi đầu tư phát triển của ngân sách trung ương (NSTW) và chi từ nguồn dự phòng của NSTW để phòng, chống khắc phục hậu quả thiên tai...
thanh hóa
(TBTCO) - Thông tin từ Sở Tài chính Thanh Hóa, trong 4 tháng đầu năm 2018, tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa ước đạt 3.369 tỷ đồng, tăng 1,4% (so với cùng kỳ). Tổng chi ngân sách ước đạt 8.291 tỷ đồng, tăng 12,9%.
VEPR
(TBTCO) - VEPR cho rằng tăng trưởng cả năm 2018 có thể đạt 6,83%, cao hơn mục tiêu 6,5 - 6,7% đề ra. Tuy nhiên, VEPR cũng cho rằng để đảm bảo cân đối thu chi, cần cải thiện nguồn thu thông qua tăng hiệu quả hành thu, duy trì nỗ lực kiểm soát tiêu ngân sách, đặc biệt là chi thường xuyên.
tiền
(TBTCO) - Theo Bộ Tài chính, thực hiện thu cân đối NSNN tháng 2/2018 ước đạt 78,9 nghìn tỷ đồng. Lũy kế thu 2 tháng đầu năm đạt 215,76 nghìn tỷ đồng, bằng 16,1% dự toán, tăng 12,7% so với cùng kỳ năm 2017.
KBNN
(TBTCO) - 1 USD = 22.439 đồng, là tỷ giá hạch toán giữa đồng Việt Nam với đôla Mỹ (USD) trong tháng 3/2018 vừa được Kho bạc Nhà nước (KBNN) thông báo tới các cơ quan tài chính, các đơn vị KBNN và các đơn vị thụ hưởng ngân sách nhà nước (NSNN).
thủ tướng nguyễn xuân phúc
(TBTCO) - Sáng 8/1, Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác tài chính - ngân sách nhà nước năm 2017, triển khai nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước năm 2018.
hạch toán thu nchi ngân sách bằng ngoại tệ
(TBTCO) - 1 USD = 22.439 đồng, là tỷ giá hạch toán giữa đồng Việt Nam với đôla Mỹ (USD) trong tháng 1/2018 vừa được Kho bạc Nhà nước (KBNN) thông báo tới các cơ quan tài chính, các đơn vị KBNN và các đơn vị thụ hưởng ngân sách nhà nước (NSNN).
ngân sách
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định số 2610/QĐ-BTC công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2018.
nguyen thanh phong
(TBTCO) - Năm 2017, dù được Trung ương giao chỉ tiêu dự toán thu ngân sách nhà nước (NSNN) rất cao nhưng toàn ngành Tài chính TP. Hồ Chí Minh đã không ngừng nỗ lực, phấn đấu tăng thu; quản lý chi chặt chẽ, tiết kiệm hiệu quả và đã hoàn thành nhiệm vụ NSNN năm 2017.