Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa chi ngân sách
KBNN
(TBTCO) - Trong 3 tháng đầu năm, tiến độ chi ngân sách của tỉnh Sơn La còn chậm so với dự toán được giao, nhất là chi đầu tư và chương trình mục tiêu chưa có nguồn để thanh toán.
tiền
(TBTCO) - Theo hướng dẫn của Bộ Tài chính những khoản chi năm 2021 có tính chất thời vụ hoặc chỉ phát sinh vào một số thời điểm như đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm, sửa chữa, khoản chi có tính chất không thường xuyên khác, thì thanh toán theo tiến độ, khối lượng thực hiện, trong dự toán được giao.
tiền
(TBTCO) - Theo Bộ Tài chính, địa phương chủ động sử dụng kinh phí bổ sung từ ngân sách trung ương (nếu có) và nguồn của địa phương thực hiện chính sách tiền lương, an sinh xã hội, trong đó, phải đảm bảo phân bổ đúng chính sách, chế độ, chi trả kịp thời, đúng đối tượng.
tiền
(TBTCO) - Bộ Tài chính đã có hướng dẫn các địa phương đối với phần kinh phí dành ra từ giảm chi qua thực hiện các nghị quyết của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế, tinh gọn bộ máy. Theo đó, nguồn kinh phí này có thể dành chi cho an sinh xã hội, cải cách tiền lương...
Hạch toán thu chi ngân sách bằng ngoại tệ
(TBTCO) - 1 USD = 23.142 đồng là tỷ giá hạch toán giữa đồng Việt Nam (VND) và đô la Mỹ (USD) vừa được Kho bạc Nhà nước thông báo để hạch toán thu, chi ngân sách bằng ngoại tệ trong tháng 3/2021.
KBNN
(TBTCO) - Không những làm tốt nhiệm vụ chuyên môn, trong năm 2020 vừa qua, Kho bạc Nhà nước Hà Giang còn tích cực tham gia vào công tác xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới của tỉnh.
KBNN Hậu Giang
(TBTCO) - Nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp và chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan, Kho bạc Nhà nước Hậu Giang đã đạt nhiều kết quả nổi bật. Đáng chú ý là công tác kiểm soát chi luôn được đơn vị chú trọng để đảm bảo quản lý chặt chẽ các nguồn chi ngân sách.
tiền
(TBTCO) - Bộ Tài chính đã lưu ý các địa phương một số vấn đề khi phân bổ dự toán chi ngân sách năm 2021. Theo đó, địa phương cần bố trí kinh phí để thực hiện chính sách, chế độ Trung ương ban hành đến thời điểm giao dự toán ngân sách năm 2021.
KBNN
(TBTCO) - 1 USD = 23.135 đồng là tỷ giá hạch toán giữa đồng Việt Nam (VND) và đô la Mỹ (USD) vừa được Kho bạc Nhà nước thông báo để hạch toán thu, chi ngân sách bằng ngoại tệ trong tháng 2/2021.