Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa chi ngân sách
TT
(TBTCO) - Phát biểu tại Hội nghị tổng kết của ngành Tài chính diễn ra chiều 9/1, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ sự vui mừng với kết quả đạt được của ngành Tài chính cả nước và nêu rõ "Năm nay ngành đã hoàn thành toàn diện, vượt mức mọi mặt công tác mà Đảng, Nhà nước giao".
a tu phong
(TBTCO) - Năm nay, TP. Hồ Chí Minh được giao dự toán thu ngân sách nhà nước (NSNN) 399.125 tỷ đồng. Để hoàn thành nhiệm vụ này, lãnh đạo UBND TP. Hồ Chí Minh đã yêu cầu các ngành, các cấp triển khai 3 nhóm giải pháp trọng tâm với quyết tâm phấn đấu ở mức cao nhất.
KBNN
(TBTCO) - Kho bạc Nhà nước (KBNN) vừa có thông báo tỷ giá hạch toán giữa đồng Việt Nam với các ngoại tệ khác áp dụng trong thu, chi ngân sách nhà nước bằng ngoại tệ thống nhất trên phạm vi toàn quốc trong tháng 1/2019.
tiền
(TBTCO) - Việc xử lý chuyển nguồn ngân sách cuối năm 2018 sang năm 2019 và các năm sau được các bộ, ngành, địa phương đặc biệt quan tâm. Bộ Tài chính mới có hướng dẫn về vấn đề này.
toàn cảnh hội thảo
(TBTCO) - Có rất nhiều bên liên quan (đặc biệt các bộ) tham gia vào quá trình phân bổ ngân sách cho các trường đại học. Điều này làm quá trình phân bổ ngân sách trở nên quá phức tạp, đồng thời làm cho quản lý tài chính của GDĐH trở nên manh mún...
Thu chi NSNN
(TBTCO) - TP.Hà Nội vừa yêu cầu các cấp, ngành, đơn vị thuộc thành phố thực hiện nghiêm túc các nội dung phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi ngân sách, phải đảm bảo khớp đúng dự toán thành phố giao về tổng mức và chi tiết theo từng lĩnh vực.
Chi NSNN
(TBTCO) - Theo kế hoạch tài chính ngân sách 3 năm giai đoạn 2019-2021 của UBND TP.Hà Nội, dự kiến tổng chi ngân sách 3 năm này là 327.272 tỷ đồng. Tổng chi này được xác định trên cơ sở kế hoạch thu NSNN và tỷ lệ điều tiết giữa ngân sách trung ương và ngân sách địa phương giai đoạn 2017-2020.
tiền
(TBTCO) - Theo hướng dẫn mới của Bộ Tài chính, nếu hết năm ngân sách 2018, những khoản dự toán chi chưa thực hiện hoặc chưa chi hết sẽ bị hủy dự toán theo quy định (trừ một số trường hợp). NSNN không xem xét chuyển nguồn hay bổ sung dự toán ngân sách năm sau để đảm bảo cho các khoản chi này.
KBNN
(TBTCO) - Kho bạc Nhà nước (KBNN) Sơn Dương (Tuyên Quang) là kho bạc cấp huyện không có tổ chức phòng từ ngày 1/7/2018. Thực hiện Đề án thống nhất đầu mối kiểm soát chi (KSC), đơn vị đã thực hiện thanh toán nhiều khoản chi đầu tư và chi thường xuyên qua một đầu mối kiểm soát.