Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa chi ngân sách nhà nước
thái-nguyên-giải-ngân-vốn-đầu-tư-công.jpg
(TBTCO) - Đại diện Kho bạc Nhà nước Thái Nguyên cho biết, 7 tháng đầu năm, toàn tỉnh giải ngân được 1.669 tỷ đồng vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách nhà nước (NSNN), bằng 33,9% kế hoạch, thấp hơn 11,5% cùng kỳ năm trước.
Ảnh minh họa
Bước vào và bước ra10:44 | 24/07/2020
(TBTCVN) - Năm 2016, nợ công của nước ta bước vào thời kỳ nguy hiểm, GDP năm này không đạt chỉ tiêu, trong khi đang phải chịu sức ép tổng nợ và số nợ phải trả hàng năm vùn vụt tăng. Sau gần 4 năm, nợ công của Việt Nam đã bước ra khỏi thời kỳ nguy hiểm với tâm thế ngẩng cao đầu.
KBNN Sơn La
(TBTCO) - Mặc dù đại dịch Covid-19 đã được khống chế nhưng hệ lụy của nó để lại vẫn rất nặng nề đối với nền kinh tế của đất nước. Theo đó, để phát huy nguồn vốn ngân sách, Kho bạc Nhà nước (KBNN) Sơn La đã rất nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp để vừa thu hiệu quả vừa chi an toàn.
quang cảnh họp báo
(TBTCO) - Sáng 20/12, Kho bạc Nhà nước (KBNN) tổ chức họp báo thông báo về kết quả trọng tâm năm 2019 của hệ thống KBNN. Theo ông Lê Văn Khoa - Phó Chánh văn phòng KBNN, trong năm 2019, KBNN tăng cường công tác kiểm soát chi đảm bảo chặt chẽ, nhưng vẫn tạo thuận lợi cho các đơn vị sử dụng ngân sách.
học sinh
(TBTCO) - Hiện nay, Việt Nam thực hiện phương pháp lập ngân sách truyền thống cho giáo dục, dựa trên định mức đầu vào. Tuy nhiên, ở một số khu vực đã có sự thay đổi theo hướng quản lý ngân sách theo các đầu ra như ước tính một số dự án nhỏ trong các chương trình mục tiêu.
toàn cảnh hội thảo
(TBTCO) - Đánh giá thực trạng chi ngân sách nhà nước (NSNN) cho giáo dục là yêu cầu then chốt trong quá trình đổi mới cơ chế, chính sách và quản lý tài chính trong ngành giáo dục. Đây là cơ sở khoa học đảm bảo tính hiệu lực, hiệu quả chi NSNN cho giáo dục ở Việt Nam giai đoạn tới.
KBNN Quảng Ninh
(TBTCO) - Kho bạc Nhà nước (KBNN) Quảng Ninh vừa bảo vệ xuất sắc đề tài khoa học “Kiểm soát chi (KSC) thường xuyên ngân sách nhà nước (NSNN) theo mô hình thống nhất đầu mối”. Đề tài được đánh giá có nhiều giải pháp giúp công tác KSC ngân sách ngày càng hoàn thiện.
hội đồng sáng kiến, thông tư số 03/2019/TT-BTC
(TBTCO) - Bộ Tài Chính vừa ban hành Thông tư 03/2019/TT-BTC quy định về nguồn kinh phí, nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước để thực hiện hoạt động sáng kiến. Theo đó, thông tư quy định không chi quá 500.000 đồng/buổi họp đối với Chủ tịch Hội đồng sáng kiến.
toàn cảnh hội thảo
(TBTCO) - Có rất nhiều bên liên quan (đặc biệt các bộ) tham gia vào quá trình phân bổ ngân sách cho các trường đại học. Điều này làm quá trình phân bổ ngân sách trở nên quá phức tạp, đồng thời làm cho quản lý tài chính của GDĐH trở nên manh mún...