Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa chi phí đầu vào của máy ATM
máy atm
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành văn bản số 4449/BTC-TCT gửi Ngân hàng Nhà nước, Hiệp hội Ngân hàng và cơ quan thuế các địa phương hướng dẫn về thuế GTGT đầu vào liên quan đến máy ATM.