Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa chi sai quy định
kho bac tphcm
(TBTCO) - Qua công tác thanh tra chuyên ngành, Kho bạc Nhà nước (KBNN) TP. Hồ Chí Minh đã phát hiện 7 đơn vị sai phạm trong sử dụng vốn ngân sách nhà nước (NSNN).