Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa chỉ số giá giáo dục
giáo dục
(TBTCO) - 15 địa phương thực hiện lộ trình tăng học phí năm học 2014-2015 ở một số bậc học đã tác động làm cho chỉ số giá nhóm giáo dục tăng 1,31%, chiếm khoảng 70% mức tăng chỉ số chung.