Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa chỉ số ICT index ngành Tài chính 2018
chỉ số ICT index ngành tài chính
(TBTCO) - Ngày 8/11/2018, Cục Tin học và Thống kê tài chính (Bộ Tài chính) đã công bố Báo cáo đánh giá xếp hạng mức độ sẵn sàng cho ứng dụng CNTT ngành Tài chính năm 2018 (chỉ số ICT Index ngành Tài chính 2018) của 2 khối trung ương và địa phương. Đây là lần thứ 10 báo cáo này được thực hiện.