Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Chỉ số Nhà quản trị Mua hàng (PMI)
a
(TBTCO) - Chỉ số Nhà Quản trị Mua hàng (PMI) ngành sản xuất của Việt Nam trong tháng 9/2020 đã quay trở lại vùng tăng trưởng và cao nhất kể từ tháng 7/2019.
PMI
(TBTCO) - Lĩnh vực sản xuất đã lấy lại được động lực tăng trưởng trong tháng 11 khi sản lượng và số đơn hàng mới tăng nhanh hơn. Chỉ số PMI tháng 11 tăng lên 52,1 điểm so với mức 51 điểm của tháng 11.