Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Chỉ thị 01
Nội Bài
(TBTCO) - Các đơn vị hải quan khẩn trương triển khai các biện pháp phòng, chống dịch virus Corona có ảnh hưởng đến hoạt động xuất cảnh, nhập cảnh hành khách, phương tiện vận tải; xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa với Việt Nam.
tiền
(TBTCO) - Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng vừa ban hành chỉ thị tăng cường công tác thu ngân sách, trong đó yêu cầu cơ quan thuế các cấp thực hiện quyết liệt quản lý thu, khai thác nguồn thu, chống thất thu để hoàn thành vượt mức nhiệm vụ được giao.
Visa
(TBTCO) - Nhằm thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) sẽ phối hợp với Bộ Tài chính công khai chi tiết danh mục bắt buộc phải thanh toán qua ngân hang; đề xuất sửa đổi các quy định để khuyến khích thanh toán không dùng tiền mặt trong giao dịch bất động sản.
NHNN
(TBTCO) - Năm 2019, ngành Ngân hàng phấn đấu đưa tỷ lệ nợ xấu nội bảng xuống dưới 2%; tỷ lệ nợ xấu và các khoản tiềm ẩn trở thành nợ xấu xuống dưới 5%. Đây là một trong các mục tiêu được nêu tại Chỉ thị số 01/CT-NHNN của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN).
IPO
(TBTCO) - Thủ tướng yêu cầu xác định rõ trách nhiệm cá nhân, tổ chức trong việc để chậm trễ trong công tác cổ phần hóa, thoái vốn và việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, chấp hành các quy định; có chế tài đủ mạnh, xử lý nghiêm các vi phạm, không để tái diễn.
đất đai
(TBTCO) - Thủ tướng Chính phủ vừa có Chỉ thị 01/CT-TTg yêu cầu chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý đất đai và xây dựng hệ thống thông tin đất đai.
NHNN
(TBTCO) - Các đơn vị thuộc NHNN phối hợp tích cực với Bộ Tư pháp về việc kiến nghị Quốc hội xem xét ban hành Luật để có khuôn khổ pháp lý đầy đủ, đồng bộ xử lý TCTD yếu kém, xử lý nợ xấu.
Ty gia
(TBTCO) - Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa ban hành Chỉ thị số 01/CT-NHNN về tổ chức thực hiện chính sách tiền tệ và bảo đảm hoạt động ngân hàng an toàn, hiệu quả năm 2015.
Nghiêm cấm công chức thuế yêu cầu bổ sung ‘giấy phép con’
(TBTCO) - Công chức thuế không được yêu cầu NNT cung cấp bất kỳ loại giấy tờ gì không có trong quy định. Đồng thời sẽ xử lý nghiêm trường hợp công chức thuế trong thời gian phải trực bỏ vị trí công việc, hoặc làm các công việc riêng, không tiếp và giải quyết thủ tục hành chính cho NNT.