Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa chỉ thị 05
Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Hội nghị.
(TBTCO) - Chính phủ và nhiều ban, bộ, ngành, địa phương đã triển khai nhiều cuộc vận động, phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả…
do thi
(TBTCO) - Thủ tướng Chính phủ vừa có Chỉ thị 05/CT-TTg yêu cầu tăng cường chấn chỉnh công tác quy hoạch xây dựng, quản lý phát triển đô thị theo quy hoạch được duyệt.
Các đại biểu tham dự Hội nghị
(TBTCO) - Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” diễn ra sáng nay (16/5).
tong bi thu
(TBTCO) - Ngày 10/4, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Bí thư đã họp, cho ý kiến về Báo cáo tổng hợp kết quả 5 đoàn của Ban Bí thư kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị.
thủ tuong
(TBTCO) - Sáng 5/3, tại trụ sở Chính phủ, Ban cán sự Đảng Chính phủ đã có cuộc làm việc với Đoàn kiểm tra của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 và Chỉ thị 05.
hoi nghi
(TBTCO) - Sáng 18/5, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết một năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
bhyt
(TBTCO) - Trong chỉ thị số 05/CT-TTg ban hành mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu tăng cường thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH) và bảo hiểm y tế (BHYT).