Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa chỉ thị 27
cơ quan thuế
(TBTCO) - Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính vừa có văn bản gửi các đồng chí bí thư đảng ủy, chi bộ, thủ trưởng các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Tài chính quán triệt thực hiện Chỉ thị số 27 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.
ngăn chặn phế liệu rác NK
(TBTCO) - Thực hiện Chỉ thị số 27/CT-TTg về giải pháp cấp bách quản lý phế liệu nhập khẩu (Chỉ thị 27), Tổng cục Hải quan vừa có công văn (số 6644/TCHQ-GSHQ, ngày 13/11) chỉ đạo các cục hải quan áp dụng biện pháp ngăn chặn từ xa đối với phế liệu nhập khẩu (NK) không đúng quy định...
Cán bộ Cục Kiểm định Hải quan tiến hành kiểm tra mẫu phẩm phế liệu NK
(TBTCVN) - “Kể từ ngày 29/10, trường hợp doanh nghiệp làm thủ tục đối với phế liệu nhập khẩu (NK) nhưng chưa được cập nhật vào danh sách đủ điều kiện NK trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường (TNMT) thì cơ quan hải quan sẽ không cho phép dỡ hàng xuống cảng...”,
hải quan kiểm tra phế liệu cảng Hải Phòng
(TBTCO) -Tổng cục Hải quan đang nỗ lực thực hiện Chỉ thị 27/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về giải pháp cấp bách quản lý nhập khẩu phế liệu (Chỉ thị 27). Tuy nhiên, cơ quan hải quan đang gặp vướng mắc do thiếu căn cứ xử lý container phế liệu tồn đọng tại các cảng.
hải quan hải phòng
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa có văn bản đề nghị Bộ Giao thông vận tải thông báo và yêu cầu các hãng tàu vận chuyển hàng hóa là chất thải, hàng hóa gây ô nhiễm môi trường ra khỏi lãnh thổ Việt Nam, nhằm thực hiện Chỉ thị 27/CT-TTg về giải pháp cấp bách quản lý nhập khẩu phế liệu (Chỉ thị 27).
Tổng cục Hải quan
(TBTCO) - Triển khai Chỉ thị số 27/CT-TTg (Chỉ thị 27) về giải pháp cấp bách quản lý nhập khẩu phế liệu, Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai đã chỉ đạo Tổng cục Hải quan tăng cường kiểm soát từ xa đối với phế liệu nhập khẩu có nguy cơ gây ô nhiêm môi trường; buộc tái xuất các lô hàng rác phế liệu.
hải quan hải phòng
(TBTCO) - Ngày 2/10, Tổng cục Hải quan có công văn hỏa tốc gửi các cục hải quan tỉnh, thành phố đề nghị tham gia ý kiến dự thảo công văn hướng dẫn thực hiện Chỉ thị số 27/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp cấp bách quản lý phế liệu nhập khẩu.
NSW
(TBTCO) - Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị 27/CT-TTg về việc đẩy mạnh tiến độ, nâng cao hiệu quả thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN và tạo thuận lợi thương mại theo mục tiêu đề ra tại Quyết định 2185/QĐ-TTg (ngày 14/11/2016)...
quyết toán dự án hoàn thành
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa có công văn yêu cầu các bộ, ngành, địa phương báo cáo kết quả 1 năm thực hiện Chỉ thị số 27/CT- TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường, đẩy mạnh công tác quyết toán vốn đầu tư các dự án hoàn thành sử dụng vốn Nhà nước.