Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Chỉ thị 27/CT-TTg
ngăn chặn phế liệu rác NK
(TBTCO) - Thực hiện Chỉ thị số 27/CT-TTg về giải pháp cấp bách quản lý phế liệu nhập khẩu (Chỉ thị 27), Tổng cục Hải quan vừa có công văn (số 6644/TCHQ-GSHQ, ngày 13/11) chỉ đạo các cục hải quan áp dụng biện pháp ngăn chặn từ xa đối với phế liệu nhập khẩu (NK) không đúng quy định...
hải quan kiểm tra phế liệu cảng Hải Phòng
(TBTCO) -Tổng cục Hải quan đang nỗ lực thực hiện Chỉ thị 27/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về giải pháp cấp bách quản lý nhập khẩu phế liệu (Chỉ thị 27). Tuy nhiên, cơ quan hải quan đang gặp vướng mắc do thiếu căn cứ xử lý container phế liệu tồn đọng tại các cảng.
hải quan hải phòng
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa có văn bản đề nghị Bộ Giao thông vận tải thông báo và yêu cầu các hãng tàu vận chuyển hàng hóa là chất thải, hàng hóa gây ô nhiễm môi trường ra khỏi lãnh thổ Việt Nam, nhằm thực hiện Chỉ thị 27/CT-TTg về giải pháp cấp bách quản lý nhập khẩu phế liệu (Chỉ thị 27).
Tổng cục Hải quan
(TBTCO) - Triển khai Chỉ thị số 27/CT-TTg (Chỉ thị 27) về giải pháp cấp bách quản lý nhập khẩu phế liệu, Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai đã chỉ đạo Tổng cục Hải quan tăng cường kiểm soát từ xa đối với phế liệu nhập khẩu có nguy cơ gây ô nhiêm môi trường; buộc tái xuất các lô hàng rác phế liệu.
NSW
(TBTCO) - Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị 27/CT-TTg về việc đẩy mạnh tiến độ, nâng cao hiệu quả thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN và tạo thuận lợi thương mại theo mục tiêu đề ra tại Quyết định 2185/QĐ-TTg (ngày 14/11/2016)...