Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Chỉ thị 35-CT/TW
đại hội đảng
(TBTCO) - Tính đến ngày 15/6, Đảng bộ thành phố Hà Nội đã có 2.196/2.311 tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành việc tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025, đạt tỷ lệ hơn 95%.
Đảng bộ Bộ Tài chính
(TBTCO) - Toàn bộ các đảng bộ, chi bộ thuộc và trực thuộc Đảng bộ Bộ Tài chính tập trung ứng dụng công nghệ thông tin trong sinh hoạt Đảng, đồng thời quán triệt Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng.
Thành ủy Hà Nội
(TBTCO) - 3 năm thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW, Thành ủy và Tp. Hà Nội đã giải quyết 3.303 vụ khiếu nại tố cáo, thu hồi cho Nhà nước 7,24 tỷ đồng và trên 90.000m2 đất, thu hồi 17 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; đã trả lại cho công dân trên 14,5 tỷ đồng...