Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa chi thị phòng chống ma túy
tổng cục hải quan
(TBTCO) - Chiều 8/8, tại TP. Hạ Long, Quảng Ninh, thừa ủy quyền của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan, Cục trưởng Cục Điều tra chống buôn lậu Nguyễn Phi Hùng đã phát động thực hiện Chỉ thị tăng cường công tác kiểm soát, phòng chống ma tuý trong địa bàn hải quan vừa được ban hành ngày 2/8/2018.