Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Chỉ thị số 40/CT-TTg
dau gia
(TBTCO) - Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 40/CT-TTg về tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động đấu giá tài sản.