Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa chi thường xuyên
who bad
(TBTCVN) - Thực hiện chức năng quản lý quỹ ngân sách nhà nước (NSNN), Kho bạc Nhà nước (KBNN) đã có nhiều bước cải cách mạnh mẽ cả về cơ chế chính sách, quy trình nghiệp vụ thu, chi.
đại học
(TBTCO) - Dự toán ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2018 sẽ phân bổ giảm kinh phí ngân sách nhà nước (NSNN) hỗ trợ chi thường xuyên đối với các đơn vị tự đảm bảo một phần chi thường xuyên.
KBNN
(TBTCO) - Thông tin từ Kho bạc Nhà nước (KBNN) cho biết, tính đến hết tháng 2/2018, toàn hệ thống đã từ chối thanh toán 1,1 tỷ đồng vốn đầu tư do chủ đầu tư đề nghị thanh toán khối lượng phát sinh chưa được phê duyệt, một số khoản chi chưa đủ hồ sơ theo quy định....
KBNN
(TBTCO) - Báo cáo từ Kho bạc Nhà nước (KBNN) cho biết, trong niên độ ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2017, đơn vị đã từ chối 165,1 tỷ đồng (cả chi thường xuyên và chi đầu tư xây dựng cơ bản).
chi thuong xuyen
(TBTCO) - Việc đánh giá kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong chi thường xuyên hàng năm dựa trên chỉ tiêu tiết kiệm tại Chương trình tổng thể về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Chính phủ hàng năm.
dai hoc
(TBTCVN) - Trao đổi với phóng viên TBTCVN về tình hình triển khai cơ chế tự chủ của các cơ sở đào tạo (CSĐT) thuộc Bộ Tài chính, ông Nguyễn Việt Cường, Phó Giám đốc Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính, Bộ Tài chính cho biết,
ha tang
(TBTCVN) - Chính quyền địa phương hiện quản lý hơn 50% tổng chi ngân sách nhà nước (NSNN) và khoảng 73% chi đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách.
tiền
(TBTCO) - Theo hướng dẫn của Bộ Tài chính về thực hiện dự toán năm ngân sách 2018, các bộ, cơ quan trung ương và các địa phương phân bổ, giao dự toán chi thường xuyên cho các đơn vị sử dụng ngân sách phải đảm bảo khớp đúng dự toán được giao.
tien luong
(TBTCO) - Các bộ, cơ quan trung ương trên cơ sở dự toán ngân sách nhà nước (NSNN) được giao chủ động bố trí các nhiệm vụ chi, phấn đấu tăng các nguồn thu... để thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở đến mức 1,3 triệu đồng/tháng từ ngày 1/1 – 30/6/2018 và mức 1,39 triệu đồng/tháng từ ngày 1/7/2018.