Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa chi thường xuyên
ke toan
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 107/2017/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp.
who bad
(TBTCVN) - Thống nhất đầu mối kiểm soát các khoản chi ngân sách nhà nước (NSNN) qua Kho bạc Nhà nước (KBNN) đã được triển khai diện rộng từ ngày 2/10/2017.
Vũ Tiến Lộc
(TBTCO) - Đại biểu (ĐB) Vũ Tiến Lộc cho rằng, cắt giảm biên chế và tinh gọn bộ máy nên là trọng tâm quyết định tình hình tài khoá của đất nước hiện nay. Trên cơ sở đó, Chính phủ cần xây dựng kế hoạch và chỉ tiêu cụ thể về cắt giảm biên chế xuống tận bộ, ngành, địa phương.
KBNN
(TBTCO) - Báo cáo từ Kho bạc Nhà nước (KBNN) cho biết, trong 10 tháng qua, thông qua công tác kiểm soát chi, toàn hệ thống đã từ chối thanh toán 84 tỷ đồng cả trong chi thường xuyên và chi đầu tư.
khoa hoc cong nghe
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 90/2017/TT-BTC quy định việc thực hiện cơ chế tự chủ tài chính đối với tổ chức khoa học và công nghệ (KH&CN) công lập.
who bad
(TBTCVN) - Trả lời phỏng vấn phóng viên TBTCVN, GS.TS Nguyễn Hữu Khiển, nguyên Phó Giám đốc Học viện Hành chính quốc gia cho rằng, ngân sách hiện đã phải chi nhiều hơn về loại hình đối tượng, trong khi đối tượng hưởng lương từ ngân sách lại phình to với tốc độ nhanh.
đầu tư công
(TBTCVN) - Nhắc đến tái cơ cấu chi tiêu công, chuyên gia kinh tế, TS. Võ Trí Thành cho rằng, thời điểm này cần cải tổ tổng thể về chi tiêu công, trong đó có chi thường xuyên, chi đầu tư và quản lý nợ công. Bên cạnh đó, tiếp tục siết lại chi tiêu, tăng cường kỷ cương, kỷ luật tài chính.
ngân sách
(TBTCO) - Đề đảm bảo sự bền vững tài khóa, cùng với giải pháp về huy động thu và quản lý nợ công, ông Nguyễn Minh Tân - Phó Vụ trưởng Vụ Ngân sách nhà nước, Bộ Tài chính cho rằng, trong chi tiêu công cần phải hạn chế tăng chi và nâng cao hiệu suất chi tiêu.
Giao dịch KB
(TBTCO) - Báo cáo từ Kho bạc Nhà nước (KBNN) cho biết, trong 9 tháng qua, toàn hệ thống đã từ chối thanh toán 52 tỷ đồng, cả trong chi thường xuyên và chi đầu tư từ ngân sách nhà nước (NSNN).