Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa chi thường xuyên
giao thông thủy
(TBTCO) - Theo quy định của Bộ Tài chính, các tổ chức, cá nhân sử dụng kinh phí chi thường xuyên hoạt động kinh tế giao thông đường thủy phải theo đúng quy định; quản lý, sử dụng kinh phí đúng chế độ, tiết kiệm, hiệu quả và chịu sự kiểm tra, kiểm soát của cơ quan chức năng.
Việc sắp xếp tổ chức bộ máy, giảm biên chế cần đi vào thực chất hơn để tiếp tục giảm chi ngân sách.
(TBTCVN) - Những năm gần đây, theo hướng dẫn của Bộ Tài chính, việc phân bổ và giao dự toán chi thường xuyên phải phù hợp với tiến độ và lộ trình thực hiện tinh giản biên chế, sắp xếp tổ chức bộ máy.
KBNN Dan Phuong
(TBTCVN) - Trả lời phỏng vấn báo chí, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết, chi thường xuyên đã giảm rất nhanh.
đồng/tháng
(TBTCO) - Ngày 21/10, Quốc hội đã nghe các báo cáo về tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2019, dự toán ngân sách nhà nước và phân bổ ngân sách trung ương năm 2020.
kho bạc hòa bình
(TBTCO) - Thông tin từ Kho bạc Nhà nước (KBNN) Hòa Bình cho biết, đơn vị đã thực hiện tốt các nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước và đã xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kho bạc 13 trường hợp.
ngân sách
(TBTCO) - Dự toán chi thường xuyên đã giảm dần những năm gần đây. Dự kiến 5 năm (2016-2010) giảm chi ngân sách nhà nước (NSNN) khoảng 28 nghìn tỷ đồng. Đây là nỗ lực của Bộ Tài chính trong thực hiện nhiều biện pháp để tiết kiệm triệt để chi tiêu công, dành nguồn tăng cho đầu tư phát triển.
Giáo viên hợp đồng
(TBTCO) - 8 quận, huyện của TP. Hà Nội sẽ thực hiện tuyển dụng giáo viên hợp đồng bằng xét tuyển là Cầu Giấy, Đống Đa, Hoàn Kiếm, Hoàng Mai, Thanh Xuân, Tây Hồ, Ba Vì, Mỹ Đức.
KBNN
(TBTCO) - Thông tin từ Kho bạc Nhà nước (KBNN), trong 7 tháng qua, toàn hệ thống đã từ chối thanh toán 18,1 tỷ đồng của khoảng 6.579 khoản chi chưa đủ thủ tục theo quy định.
Tự chủ chi
(TBTCO)- Theo UBND TP.Hà Nội, đến nay trên địa bàn thành phố đã chuyển 125 đơn vị sang tự chủ chi thường xuyên, giảm 13.665 biên chế hưởng lương ngân sách. Thành phố phấn đấu năm 2021 nâng mức tự chủ chi thường xuyên 296 đơn vị.