Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa chi thường xuyên
(TBTCO) - Theo quy định của Luật Phí và lệ phí, số tiền phí thu từ các hoạt động dịch vụ do đơn vị sự nghiệp công lập (SNCL) thực hiện được để lại để chi trả tiền lương, tiền công cho cá nhân thực hiện công việc, dịch vụ thu phí, không phân biệt trong biên chế hay ngoài biên chế.
luong
(TBTCO) - Để cải cách tiền lương ở khu vực công thì phải tăng nguồn thu. Cùng với đó là tiết kiệm chi, sắp xếp lại những khoản chi không hợp lý để tạo nguồn cho cải cách tiền lương.
ông nguyễn việc hồng
(TBTCO) - Thời gian giải quyết thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực chi NSNN qua Kho bạc Nhà nước (KBNN) sẽ được rút ngắn thời gian giải quyết chỉ còn từ 1 - 3 ngày, tùy từng thủ tục. Đây là đề xuất trong dự thảo Nghị định quy định thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực KBNN, được KBNN lấy ý kiến sáng 27/4.
KBNN
(TBTCO) - Báo cáo từ Kho bạc Nhà nước (KBNN) cho biết, từ đầu năm tính đến ngày 30/4/2018, dự kiến số vốn đầu tư thuộc kế hoạch năm 2018 được giải ngân đạt 59.295,7 tỷ đồng, đạt 16,1% kế hoạch.
Bệnh viện
(TBTCO) - Sở Y tế Hà Nội cho biết, trong năm 2018, sẽ giao cho 13 bệnh viện xây dựng phương án tự chủ chi thường xuyên; 16 bệnh viện còn lại sẽ thực hiện tự chủ trong năm 2019.
KBNN
(TBTCO) - Kho bạc Nhà nước (KBNN) vừa có báo cáo nhanh về tình hình kiểm soát chi trong 3 tháng đầu năm. Theo đó, vốn đầu tư giải ngân hết quý I/2018 ước đạt 9,3% kế hoạch, vốn chi thường xuyên ước đạt 18,2% kế hoạch.
who bad
(TBTCVN) - Thực hiện chức năng quản lý quỹ ngân sách nhà nước (NSNN), Kho bạc Nhà nước (KBNN) đã có nhiều bước cải cách mạnh mẽ cả về cơ chế chính sách, quy trình nghiệp vụ thu, chi.
đại học
(TBTCO) - Dự toán ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2018 sẽ phân bổ giảm kinh phí ngân sách nhà nước (NSNN) hỗ trợ chi thường xuyên đối với các đơn vị tự đảm bảo một phần chi thường xuyên.
KBNN
(TBTCO) - Thông tin từ Kho bạc Nhà nước (KBNN) cho biết, tính đến hết tháng 2/2018, toàn hệ thống đã từ chối thanh toán 1,1 tỷ đồng vốn đầu tư do chủ đầu tư đề nghị thanh toán khối lượng phát sinh chưa được phê duyệt, một số khoản chi chưa đủ hồ sơ theo quy định....