Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa chi thường xuyên
KBNN lai Châu
(TBTCO) - Kho bạc Nhà nước (KBNN) Lai Châu đã thực hiện tốt vai trò tham mưu với cấp ủy đảng, chính quyền địa phương trong việc quản lý, điều hành ngân sách trên địa bàn.
sncl
(TBTCO) - Theo quy định tại Nghị định 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng NSNN từ nguồn kinh phí chi thường xuyên.
Thí điểm mô hình giao dịch viên chuyên sâu
(TBTCO) - Từ ngày 15/6/2020, Kho bạc Nhà nước (KBNN) đã triển khai thí điểm mô hình giao dịch viên chuyên sâu tại KBNN Hải Phòng và Thái Nguyên. Sau hơn 1 tuần thực hiện, mô hình mới đã mang lại nhiều kết quả vượt trội.
dự án
(TBTCO) - Đối với kinh phí chi hoạt động thường xuyên, trong quá trình thực hiện, căn cứ dự toán chi đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, ban quản lý dự án được phép điều chỉnh nội dung chi, các nhóm mục chi cho phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị.
KBNN Sơn La
(TBTCO) - Mặc dù đại dịch Covid-19 đã được khống chế nhưng hệ lụy của nó để lại vẫn rất nặng nề đối với nền kinh tế của đất nước. Theo đó, để phát huy nguồn vốn ngân sách, Kho bạc Nhà nước (KBNN) Sơn La đã rất nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp để vừa thu hiệu quả vừa chi an toàn.
KBNN Lai Châu
(TBTCO) - Nhờ áp dụng những cải cách trong hoạt động nghiệp vụ, Kho bạc Nhà nước (KBNN) Lai Châu đã kiểm soát tốt các nguồn chi, giúp cho công tác quản lý vốn ngân sách hiệu quả, an toàn.
Các địa điểm du lịch vắng khách, sản xuất đình trệ. .. do dịch covid-19
(TBTCVN) - Do ảnh hưởng của dịch bệnh, Bộ Tài chính ước tính thu ngân sách nhà nước (NSNN) có thể giảm khoảng 150 nghìn tỷ đồng, thậm chí con số này có thể lớn hơn nếu tăng trưởng GDP đạt dưới 5% như cảnh báo của các tổ chức quốc tế.
Bộ Tài chính đề xuất ưu tiên tăng chi cho vùng, miền khó khăn
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa hoàn thiện dự thảo hồ sơ trình Chính phủ đề xuất phương án xây dựng định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2021. Trong đó, dự kiến sẽ tăng chi cho một số lĩnh vực tại các vùng miền khó khăn, để phù hợp với tình hình thực tế.
kho bạc
(TBTCO) - Theo Kho bạc Nhà nước (KBNN), thông qua công tác kiểm soát chi ngân sách nhà nước, các đơn vị trong toàn hệ thống này đã từ chối thực thanh toán số tiền là 2,5 tỷ đồng.