Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa chỉ tiêu
Kỳ 10
(TBTCO) - Chiều 20/10, Quốc hội đã nghe Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng trình bày Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 24/2016/QH14 về Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016 - 2020.
ktxh
(TBTCO) - Năm 2020, một số chỉ tiêu kinh tế-xã hội Quốc hội giao ước đạt và vượt như tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng, tỷ lệ nhập siêu so với tổng kim ngạch xuất khẩu, tỷ lệ che phủ rừng…
bh
(TBTCVN) - Để đạt được chỉ tiêu Chính phủ giao và kế hoạch đề ra của ngành bảo hiểm xã hội năm 2020, trong 3 tháng cuối năm, cần phải phát triển thêm trên 1,7 triệu người tham gia bảo hiểm xã hội; trên 1,3 triệu người tham gia bảo hiểm thất nghiệp… Ngành này đang dốc toàn lực để hoàn thành kế hoạch.
cục thuế tp.hồ chí minh
(TBTCO) - Báo cáo của Tổng cục Thuế cho thấy, tỷ lệ số nợ thuế có khả năng thu trên tổng thu ngân sách nhà nước hàng năm giảm từ 8,6% tại thời điểm cuối năm 2016 xuống còn 6,3% tại thời điểm cuối năm 2019. Dự báo, xu hướng này tiếp tục giảm trong thời gian tới.
hs
(TBTCVN) - Thời gian qua, có nhiều thuận lợi để tiến tới hoàn thành mục tiêu 100% học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế, bởi việc thực hiện chính sách này đã được luật hóa thống nhất, mang tính bắt buộc và là bước đi quan trọng trong tiến trình thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân.
anh moi
(TBTCO) - Ông Trần Văn Hướng, Cục trưởng Cục Thuế Bình Phước cho biết, Cục Thuế Bình Phước vẫn duy trì và chưa thay đổi kịch bản mức thu phấn đấu cả năm là 10.213 tỷ đồng.
học tt
(TBTCO) - Với việc nhiều học sinh Mỹ phải học từ xa do dịch COVID-19, ngày càng nhiều gia đình Mỹ rơi vào cảnh nợ nần do phải chi tiêu nhiều hơn cho việc mua thực phẩm và dụng cụ học tập cho con em mình.
VGP
(TBTCO) - Từ 19/8, nhiều chỉ tiêu quan trọng như ngân sách nhà nước, chỉ số giá tiêu dùng, quản lý nợ công, chỉ số điều hành hải quan, thuế, hệ số tín nhiệm quốc gia... sẽ được Bộ Tài chính cung cấp hàng ngày theo thời gian thực để giúp Chính phủ, Thủ tướng kịp thời chỉ đạo, điều hành.
cục thuế đồng nai
(TBTCO) - Tổng cục Thuế vừa có văn bản chỉ đạo cục thuế các tỉnh, thành phố yêu cầu cục trưởng các cục thuế giao chỉ tiêu thu nợ, xử lý nợ thuế năm 2020 cho các đơn vị thuộc và trực thuộc. Kết quả thực hiện nhiệm vụ của các cục thuế sẽ làm căn cứ xem xét thi đua với người đứng đầu.