Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa chỉ tiêu bhxh
anh
(TBTCO) - Việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị trong năm 2019 của ngành Bảo hiểm xã hội (BHXH) đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, với nhiều chỉ tiêu vượt kế hoạch được giao.
bh
(TBTCVN) - Lãnh đạo BHXH Việt Nam cho biết, ngành BHXH đang tập trung quyết liệt các giải pháp để đảm bảo hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu, kế hoạch thu, phát triển đối tượng tham gia BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) năm 2019 được Chính phủ giao.
db
(TBTCVN) - Trong 6 tháng đầu năm 2017, BHXH Việt Nam đã tuân thủ các quy định của pháp luật, các giải pháp điều hành của Chính phủ và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; tích cực phối hợp với các bộ, ngành liên quan để xây dựng và triển khai thực hiện chính sách BHXH, BHYT.