Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa chia cổ tức
idi
(TBTCO) - Công ty CP Đầu tư và phát triển đa quốc gia I.D.I (mã Ck IDI) vừa thống nhất việc chia cổ tức còn lại của năm 2018, với tổng tỷ lệ 20%, gồm 15% bằng cổ phiếu và 5% bằng tiền mặt.
wcs
(TBTCO) - Ngày 10/10 tới, Công ty CP Bến xe miền Tây (mã Ck WCS) sẽ chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức đợt 2 năm 2018 với tỷ lệ 200% bằng tiền mặt.
nbb
(TBTCO) - Công ty CP Đầu tư năm bảy bảy (mã Ck NBB) vừa tổ chức họp đại hội cổ đông bất thường với nhiều nội dung được thông qua, trong đó đáng chú ý là phương án chia cổ tức trong năm 2019 ở mức tối thiểu 50% bằng tiền mặt.
sc5
(TBTCO) - Ngày 10/9 tới, Công ty CP Xây dựng số 5 (mã Ck SC5) sẽ chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 20%.
tth
(TBTCO) - Ngày 30/8 tới, Công ty CP Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành (mã Ck TTH) sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện chi trả cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 25%.
vicostone
(TBTCO) - Ngày 21/8 tới, Công ty CP Vicostone (mã Ck VCS) sẽ chốt danh sách cổ đông tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2019, với tỷ lệ 20% bằng tiền mặt. Theo thông báo, thời gian thanh toán dự kiến kể từ ngày 30/8.
gas
(TBTCO) - Tổng công ty CP Khí Việt Nam - PV Gas (GAS) mới đây đã thông qua việc chi trả cổ tức cho cổ đông ngay trong quý III/2019 theo tỷ lệ 23% bằng tiền mặt.
amv
(TBTCO) - Ngày 12/8 tới, Công ty CP Sản xuất kinh doanh Dược và trang thiết bị y tế Việt Mỹ (AMV) sẽ chốt danh sách cổ đông thanh toán cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt và bằng cổ phiếu với tổng tỷ lệ 60%.
dxg
(TBTCO) - Ngày 14/8, Công ty CP Tập đoàn Đất Xanh (mã Ck DXG) sẽ chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 22% và chào bán cổ phiếu ưu đãi tỷ lệ 25% với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Tổng khối lượng cổ phiếu phát hành dự kiến 164 triệu cổ phiếu.