Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Chia se khó khăn cùng DN
(TBTCO) - Đây là phát biểu của ông Phi Vân Tuấn - Cục trưởng Cục Thuế Hà Nội tại hội nghị thông tin báo chí do Thành ủy Hà Nội tổ chức, diễn ra chiều ngày 15/10/2013, thể hiện sự đồng cảm với cộng đồng doanh nghiệp (DN) trong bối cảnh nền kinh tế mới có dấu hiệu phục hồi.