Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa chiến lược nhà ở
nhà tạm
(TBTCO) - Ưu tiên đầu tư xây dựng các khu đô thị, nhà ở hiện đại, thuận tiện ở ngoại thành; Các khu chung cư cũ, nhà cũ xuống cấp được cải tạo, xây dựng lại nhằm bảo đảm an toàn cho người sử dụng và mỹ quan đô thị,..
(TBTCO) - Tp. Đà Nẵng là một trong những địa phương đi đầu cả nước trong việc hiện thực hóa mục tiêu “lo nhà ở cho dân”, nhất là các đối tượng có thu nhập thấp.Lãnh đạo Bộ Xây dựng đánh giá .