Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa chiến lược nhà ở quốc gia
(TBTCO) - Tp. Đà Nẵng là một trong những địa phương đi đầu cả nước trong việc hiện thực hóa mục tiêu “lo nhà ở cho dân”, nhất là các đối tượng có thu nhập thấp.Lãnh đạo Bộ Xây dựng đánh giá .