Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Chiến lược phát triển KBNN
TGĐ KBNN Tạ Anh Tuấn
(TBTCO) - Chiến lược phát triển KBNN giai đoạn 2021 - 2030 đặt ra mục tiêu xây dựng kho bạc hiện đại với 3 trụ cột chính là tổ chức bộ máy theo mô hình kho bạc khu vực hoặc kho bạc 2 cấp; nâng cao chất lượng dịch vụ, góp phần xây dựng nền hành chính phục vụ; hướng tới hình thành kho bạc số.
KBNN
(TBTCO) - Ngày 5/8 tới đây, Kho bạc Nhà nước (KBNN) phối hợp với Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) tổ chức Hội thảo “Định hướng Chiến lược phát triển KBNN giai đoạn 2021 - 2030”.
TGĐ KBNN
(TBTCO) - KBNN các tỉnh, thành phố đã chủ động phối hợp chặt chẽ với cơ quan thu trên địa bàn tập trung nhanh, hạch toán đầy đủ, kịp thời, chính xác các khoản thu cho các cấp ngân sách. Tính đến hết ngày 30/6/2019, lũy kế thu NSNN trong cân đối đạt 743.430 tỷ đồng, bằng 52,68% so với dự toán năm.
KBNN
(TBTCO) - Để giúp cải cách, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả quản lý ngân sách, cũng như tạo nhiều thuận lợi cho khách hàng, Kho bạc Nhà nước (KBNN) đã rất chú trọng đến công tác phát triển công nghệ thông tin (CNTT) trong các hoạt động nghiệp vụ.
KBNN
(TBTCO) - Ngày 19/3/2019, Kho bạc Nhà nước (KBNN), Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) và Ngân hàng Thế giới (WB) đã có buổi tổng kết để đánh giá Chiến lược phát triển KBNN đến năm 2020 đang được KBNN triển khai thực hiện.
ĐH Đảng KBNN
(TBTCO) - Sáng nay (20/3), Đảng bộ cơ quan Kho bạc nhà nước trung ương (KBNN TW) đã tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2015-2020. Đảng bộ KBNN TW được Đảng bộ Bộ Tài chính giao cho làm điểm và là Đảng bộ đầu tiên của ngành Tài chính tổ chức đại hội.
KBNN Hòa Bình
(TBTCO)- Năm 2015 được dự báo sẽ vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức đối với nền kinh tế của đất nước. Nhiệm vụ đặt ra đối với hệ thống Kho bạc nhà nước (KBNN) trong năm tới cũng rất nặng nề. Trước tình hình đó, KBNN đã đề ra các nhiệm vụ quan trọng cùng với đó là các giải pháp thực hiện.