Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Chiến lược phát triển Kiểm toán nhà nước
CTQH
(TBTCO) - Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho rằng, Kiểm toán nhà nước cần hướng tới mục tiêu các đơn vị sử dụng ngân sách được kiểm toán hàng năm, mặc dù trước mắt, giai đoạn từ năm 2021 đến 2026 thì có thể thực hiện kiểm toán 2 năm một lần.