Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa chính phủ điện tử
Có rất ít khách hàng giao dịch tại KBNN Phú Thọ.
(TBTCVN) - Nếu như trước đây, các khái niệm “kho bạc số” hay “kho bạc điện tử” còn khá mơ hồ, thì đến nay, khi bước chân vào phòng giao dịch trống trải của kho bạc, chúng ta mới hình dung được nó.
Dấu ấn quan trọng trong tiến trình hướng tới
(TBTCO) - Khai trương Hệ thống Thông tin báo cáo quốc gia, Trung tâm Thông tin, chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và công bố dịch vụ công trực tuyến thứ 1.000 trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.
TT
(TBTCO) - Thủ tướng nhắc nhở các bộ, các ngành, các địa phương không được cát cứ thông tin, không được làm đẹp số liệu để lấy thành tích, thông tin dữ liệu cần được chính xác, tin cậy, minh bạch, thống nhất.
TTCP
(TBTCO) - Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Danh sách thành viên Ủy ban Quốc gia về chính phủ điện tử và lãnh đạo Tổ công tác giúp việc Ủy ban Quốc gia về chính phủ điện tử.
dt
(TBTCO) - Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 749/QĐ-TTg phê duyệt “Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” với mục tiêu Việt Nam thuộc nhóm 50 nước dẫn đầu về Chính phủ điện tử (EGDI).
mtd
(TBTCO) - Ngày 1/7 tới, dịch vụ chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên Cổng Dịch vụ công quốc gia (Cổng DVCQG) sẽ khai trương và triển khai đồng loạt trên toàn quốc. Đây là bước tiến lớn trong xây dựng Chính phủ điện tử, giúp người dân, DN thực hiện hoàn toàn trên môi trường điện tử.
CPĐT
(TBTCO) - Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định 701/QĐ-TTg kiện toàn Ủy ban Quốc gia (UBQG) về chính phủ điện tử.
hải quan
(TBTCO) - Theo báo cáo của Chính phủ, cải cách thủ tục hành chính nhằm tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp. Việc cắt giảm điều kiện kinh doanh, thực hiện dịch vụ công trực tuyến, đã tiết kiệm được hàng chục nghìn tỷ đồng.
chinh phu dien tu
(TBTCO) - Đại dịch Covid-19 khiến thế giới phải đối mặt với nguy cơ khủng hoảng kép nghiêm trọng cả về y tế lẫn kinh tế. Trong một bối cảnh như vậy thì các sáng kiến chính phủ điện tử đang trở nên cần thiết hơn bao giờ hết để khôi phục tăng trưởng kinh tế đất nước.