Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa chính quyền điện tử
ss
(TBTCO) - Cục Thuế tỉnh Phú Thọ xếp thứ nhất về mức độ chính quyền điện tử trong tổng số 272 sở, ban, ngành, các huyện, thị, thành phố, xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh được xếp hạng năm 2019.
Cải cách hành chính
(TBTCO) - Năm 2020, tỉnh Ninh Bình sẽ triển khai thực hiện ký số trên thiết bị di động trong việc gửi nhận hồ sơ, văn bản.
DVCTT
(TBTCO) - Quý II/2019,TP.Hà Nội đã triển khai 1.272 dịch vụ công trực tuyến, đạt tỷ lệ 74%. Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị cần đặt mục tiêu phấn đấu năm 2019, 100% dịch vụ công phải được thực hiện trực tuyến mức độ 3, 4, trong đó 35% phải thực hiện cấp độ 4.
l
(TBTCO) - Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh Quảng Ninh và TP. Uông Bí đứng đầu đứng đầu bảng xếp hạng mức độ chính quyền điện tử cấp sở, ngành, huyện, xã năm 2018.
a tuyến
(TBTCO) - Kiến trúc Chính quyền điện tử TP. Hồ Chí Minh là kế hoạch tổng thể về ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan chính quyền, được liên tục chỉnh sửa, bổ sung, cập nhật hàng năm dựa trên kết quả triển khai thực tế và những yếu tố mới xuất hiện nhằm đạt được kết quả thực tế cao nhất.
tt
(TBTCO) - Theo thỏa thuận hợp tác, LienVietPostBank cam kết phát huy nguồn lực, thế mạnh về tài chính, công nghệ sẵn có để hỗ trợ tỉnh Bắc Ninh đẩy nhanh tiến độ xây dựng chính quyền điện tử, thành phố thông minh phù hợp với mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2022.
Hà Nội
(TBTCO) - Năm 2018, TP. Hà Nội sẽ tập trung cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; khuyến khích hỗ trợ, thúc đẩy doanh nghiệp khởi nghiệp; tiếp tục tái cơ cấu các ngành kinh tế, phấn đấu tăng trưởng GRDP đạt 7,3 - 7,8%.
trà vinh
(TBTCO) - Tỉnh Trà Vinh đang thực hiện dự án nâng cấp, mở rộng hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu triển khai chính quyền điện tử (giai đoạn 1), với tổng kinh phí gần 48 tỷ đồng; trong đó, ngân sách trung ương 30 tỷ đồng, số tiền còn lại ngân sách tỉnh đối ứng.
bd 1
(TBTCO) - Theo báo cáo tại hội nghị xây dựng thành phố thông minh Bình Dương, trước năm 2021, Bình Dương sẽ trở thành thành phố thông minh với 5 vùng thông minh bao gồm 1 thành phố và 4 thị xã phía Nam của tỉnh.