Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa chính sách bảo hiểm nông nghiệp
bảo hiểm nông nghiệp
(TBTCO) - Dù còn gặp một số khó khăn phát sinh trên thực tế, tuy nhiên việc triển khai chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp bước đầu đã cho thấy kết quả đáng ghi nhận. Thời gian tới, các đơn vị liên quan sẽ có đề xuất, sửa đổi bổ sung để chính sách này tăng hiệu quả trên thực tiễn.
bảo hiểm nông nghiệp
(TBTCO) - Đến thời điểm hiện tại, Nghệ An là tỉnh đầu tiên cả nước có doanh thu từ sản phẩm bảo hiểm nông nghiệp; đồng thời cũng là tỉnh đầu tiên có phát sinh bồi thường bảo hiểm nông nghiệp theo Nghị định 58/2018/NĐ-CP và Quyết định 22/2019/QĐ-TTg.
bảo hiểm nông nghiệp
(TBTCO) - Các cơ quan, đơn vị và các địa phương trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đã tích cực vào cuộc và triển khai rất bài bản chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp.
bảo hiểm nông nghiệp
(TBTCO) - Nhằm tăng cường công tác phối hợp và hỗ trợ triển khai chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp (BHNN), trong hai ngày 26 và 27/11, đoàn công tác do Bộ Tài chính thành lập đã làm việc với UBND tỉnh Đồng Tháp và An Giang về tiến độ triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ BHNN.
Triển khai chính sách bảo hiểm nông nghiệp tại Nghệ An, Thanh Hóa
(TBTCO) - Trong hai ngày 21-22/11, Đoàn công tác của Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm - Bộ Tài chính đã có buổi làm việc với tỉnh Nghệ An và Thanh Hóa về tiến độ triển khai thực hiện chính sách bảo hiểm nông nghiệp theo Nghị định số 58 của Chính phủ và Quyết định 22 của Thủ tướng Chính phủ.
triển khai bảo hiểm nông nghiệp tại Nghệ An
(TBTCO) - Sản phẩm bảo hiểm nông nghiệp (BHNN) cơ bản đã được xây dựng và đang hoàn thiện ở khâu cuối. Theo dự kiến, cuối tháng 11 các doanh nghiệp bảo hiểm sẽ hoàn thành việc xây dựng 3 sản phẩm để báo cáo Bộ Tài chính phối hợp với Bộ NN&PTNT xem xét phê duyệt, sớm đưa vào triển khai.
Bộ Tài chính triển khai thí điểm chính sách bảo hiểm nông nghiệp ở Hà Giang
(TBTCO) - Đoàn công tác của Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm - Bộ Tài chính vừa có cuộc làm việc với UBND tỉnh Hà Giang về tiến độ triển khai thực hiện chính sách bảo hiểm nông nghiệp theo Nghị định số 58 của Chính phủ.
Kỳ vọng về hiệu quả chính sách bảo hiểm nông nghiệp
(TBTCO) - Nghị định 58 quy định, BHNN được thực hiện theo nguyên tắc tự nguyện thỏa thuận, không giới hạn tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm, đối tượng bảo hiểm, rủi ro được bảo hiểm và phạm vi địa bàn...
chính sách bảo hiểm nông nghiệp
(TBTCO) - Chính sách về bảo hiểm nông nghiệp (BHNN) nhằm khuyến khích doanh nghiệp triển khai BHNN, tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân sản xuất nông nghiệp chủ động khắc phục và bù đắp thiệt hại về tài chính do các rủi ro xảy ra trong quá trình sản xuất.