Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa chính sách bảo vệ đất trồng lúa
lua3
(TBTCO) - Đây là số kinh phí mà Bộ Tài chính vừa quyết định cấp cho 9 địa phương để thực hiện chính sách bảo vệ đất trồng lúa năm 2013, theo Nghị định 42/2012/NĐ-CP.