Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa chính sách đất đai
lua
(TBTCVN) - Chính sách đất đai trong nông nghiệp liên quan tới quyền lợi người nông dân trên thực tế còn nhiều bất cập.
hue
(TBTCO) - Sáng 14/10, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam phối hợp tổ chức Diễn đàn kinh tế hợp tác, hợp tác xã năm 2019 với chủ đề “Cơ hội và thách thức phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã”.
HV
(TBTCO) - Số lượng văn bản pháp luật về đất đai được ban hành rất nhiều nhưng chưa đáp được yêu cầu quy hoạch, quản lý và sử dụng đất đai ở các địa phương. Một số trường hợp văn bản pháp luật bị chi phối bởi tầm nhìn và cục bộ các ngành dẫn đến xung đột, ảnh hưởng lớn đến quá trình thực hiện.
KTDQ
(TBTCO) - Để nguồn tài nguyên đất thực sự trở thành động lực cho quá trình phát triển kinh tế - xã hội, vai trò của Nhà nước trong điều tiết lợi ích về đất đai cần phải được chú trọng hơn nữa. Theo đó, cần sớm sửa đổi bất cập trong chính sách pháp luật về đất đai.