Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa chính sách hỗ trợ nhà
PHH
(TBTCO) - Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà cho biết đang báo cáo Chính phủ để có một chính sách hỗ trợ các nhà ở giá thấp có diện tích nhỏ hơn 70 m2 và giá bán khoảng từ 15 triệu đồng/m2.
nha chinh sach
(TBTCO) - Bộ Xây dựng vừa có báo cáo tình hình thực hiện chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định số 22/2013 của Thủ tướng Chính phủ.
Đề án, chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo
(TBTCO) - Trước những khó khăn còn rất lớn của người dân, đặc biệt là của hộ nghèo về nhà ở, để tạo sự an cư lạc nghiệp, Chính phủ sẽ quyết tâm tiếp tục triển khai hỗ trợ nhà ở cho người nghèo, dù sẽ rất khó khăn về cân đối ngân sách.